Lista er ei halvøy i sørvestlige Vest Agder, og ligger mellom Listaforden i vest og Lyngdalsfjorden i øst. Landforbindelsen er ved Listeid. Ytre del av halvøya er lavland, med det karakteristiske Lista-landskapet, med tett bebyggelse og mye jordbruk. Bakenfor er det sterkt kupert hei-landskap. Lista har vært del av Farsund kommune siden 1965. Det finnes ca 3 mil merkede turstier i Farsund, både langs kysten og i mer kupert turterreng.

Men merkede turstier trenger man ikke alltid å bruke. Er masse flotte steder å gå tur på.

Før rusleturen starter, skal vi bare ta en liten tur med båt. Da får vi se litt av den vakre skjærgården – ifra sjøsiden.


Her er vi utenfor Farsund.


Slett ikke som i den mer “belastede” skjærgården lenger øst, fra Mandal til Arendal, der det er tett med både hytter og båter.


En gammel mine ifra krigens dager. Ligger som et flott landemerke her nå da.


Idylliske Loshavn. Kanskje det best bevarte trehusmiljø langs sørlandsskysten. I krigsårene 1807 – 1814 var dette et kaperrede (i kapertiden). Norge og Danmark ble i 1807 trukket inn i Napoleonskrigen. Det ble inngått allianse med Storbritannia, og som et ledd i krigføringen ble privat utrustede væpnede fartøyer satt inn i lovlig sjørøvervirksomhet. Så lenge kapteinen hadde kaperbrev, kunne de med loven i hånd angripe og kapre fiendlige skip, eller nøytrale skip som gikk med last til fienden. Etter hvert bestod flåten av 34 kapere, bare i Lista-området. De kaprede skipene ble brakt til land, og her ble det avgjort av en rett om byttet var lovlig.

I dag er det nesten ikke fastboende her på Loshavn, men derimot ferieparadis. Litt synd er det, men kan tenke meg at vinterstormene gjør stedet lite trivelig. Men uvær er nå en sjarm også da. Mer om Loshavn finner du HER.


Katland fyr, oppført 1878. Ikke så kjent som Lista fyr (kommer nok en egen NIB om det fyret senere), men en lang historie har det. Selvfølgelig automatisert nå, med en elektrisk lampe basert på solceller. Dette er et ledfyr. Høyden bestemmes av lengden det skal lyse. Ledfyr er ofte lavere enn kystfyr, de har sin funksjon i det nære farvannet, mens kystfyrene skal lyse langt, og er derfor høye for å kompensere for jordkrummingen. Fyret skal også fungere som dagmerke. HER kan du lese mer om fyret.


Noen har ikke tomt ved sjøen og må lage seg sin egen husbåt. Hmmm, ihvertfall er det oppfinnsomt – om det ikke er så altfor lovlig da.


Det er kun 2 km langt og 400 meter bredt “eid” som gjør at Lista henger sammen med resten av Norge. (eid er en smal landtunge som atskiller en fjord fra en annen fjord el. innsjø). Over denne lille biten har det vært båttrekk i uminnelige tider. For å slippe å ro eller seile over den farefulle Listakysten kunne de sjøfarende ta seg inn fjorden forbi Farsund til Helvikfjorden. Gjennom et smalt sund kalt Strømmen kunne de ro inn i Framvaren og makelig ta seg frem til Listeid. Der stod folk klare til å hjelpe dem over slik at de kunne seile videre mot Flekkefjord, eller omvendt. Båttrekket eksisterer den dag i dag, og nå blir båtene dratt over med traktor.
Her er traktoren som brukes, tatt fra Sigersvold. Greit å slippe å runde hele halvøya, med det været som ofte er her. Har desverre ikke fanget traktor MED båten på film, enda. Avisartikkel om båttrekker finnes HER.


En flott skute som er på snarvisitt ved kai i Farsund. Her er torvet også.


Også starter turen til fots. Her er det karakteristiske Lista-landskapet. Ofte er det grønt og flott hele året, bildet under er faktisk tatt i januar 2007. De mest karakteristiske trekkene ved jordbrukslandsakpet på Lista er alle steingjerdene og rydningsrøysene. Det forteller litt om hvilket slit det har vært å rydde jorda. Det er fylkets største jordbrukskommune, og det har vært jordbruk her de siste ca 6000 år. Opprinnelig ble skog hogd ned eller brent opp for å skaffe beite til husdyra.


Litt vårslappe Hestehov titter opp mens vi rusler.


Idyllisk gammelt hus som må passe seg før det blir dekket helt av eføyen.


Masse kongler. Skal vel bli en fin vinter for fugler, ekorn og mus. Forøvrig er Lista det stedet i Norge med mest fugl. Her er siste – eller første stasjon for trekkfugler på vei ut eller inn av landet. Fugleobservasjon finnes på Lista fyr.

Hva bygde man hus av på Lista tidligere? Jo – stein selvfølgelig.


Midt i ku-landskapet er det faktisk gamle tyske bunker fra 2. verdenskrig. Det finnes antagelig 4-500 bunkere og andre betongkonstruksjoner på Lista. Det var en rekke forskjellige typer som ammunisjonslagre, kommandoposter, skytestillinger, kanonstillinger, mannskapsbunkere og lagre, i tillegg til ulike anlegg som brakker, tankanlegg og splinthangarer tilknyttet flyplasser. Anleggene ligger godt kamuflert i terrenget og står tett i tett på de stedene som var ansett som særlig utsatt for en alliert invasjon. Ikke alle er så godt kamuflert som denne her, den lille haugen til høyre i bildet, som er en gammel bunker. Nå er det bare kyrne som passer på.


Trappa ned er helt igjengrodd. Men flott er den da.


Såvidt man kan titte ut av vinduet her.


Bedre å komme seg opp igjen tenker jeg. Hvis du vil lese mer om disse gamle krigsminnene, klikker du HER.


Det er så koselig å se ammekyr. Godt at det ikke bare er melkeproduksjon, men at noen kalver faktisk får melk av moren sin.


Litt skumle er de da – disse store dyrene.


Rett i grøftekanten vokser det tett i tett med ville tulipaner. Lista er en av de få stedene i Norge hvor disse gror. Utrolig vakre blomster. Heter egentlig skogstulipan (latinsk: Tulipa sylvestris). Er viltvoksende i mellom- og sør-Europa, men finnes da også viltvoksende langs kysten i sør-Norge.


Er ikke skvetne av seg heller disse her. Tåler visst mange høye naboer godt. De er fine å bruke i vasen på bordet – eller som pynt til en 17. mai-bil.


På Lista er det alltid bilkortesje på 17. mai, i regi av Lista AmCar klubb. Alle som vil kan være med, og man oppfordres til å pynte bilene sine. Så er det premiering til finest pynta bil. Her er det brukt både Løvetann og ville Tulipaner til pynt. + masse bamser da.

En annen flott bil fra en 17. mai. Trengte ikke mye pynt på den søte lille her nei.

Også busser vil ha blomster på seg må vite.


Og plutselig var de flotte Løvetennene blitt gamle menner. Tenk det.

Der står en liten løvetann
blant andre løvetenner
i bakken på et åkerland
og blomstrer så den brenner.

Den har slått ut sitt gule hår
på toppen av seg selv.
For av en bustet knopp i går
er det blitt blomst i kveld.

Nå er den sterk og stri og vill,
en riktig løvetann,
og strekker kry sin lille ild
mot solens kjempebrann.

Hvor stolt og gladelig den gror;
men like nedenfor
står en sørgmodig eldre bror
og feller hvite hår.

Slik venner, farer livet med
all verdens løvetenner.
Først blir de ild, så blir de sne,
og siden gamle menner.

Inger Hagerup


Så var vinteren kommet, men det er flott å vandre på strendene da også.

Sola skinner, og sjøen er nesten helt blikk stille. Det er sjeldent her det. Her er fra Bausje. Bausjesanden er en av Nord-Europas beste strender for windsurfing. Det er en av de lengste strendene på Lista, og en lang og god spasertur får man her. De som er interessert i surfing kan klikke HER.

Langt der ute kan man skimte de store lastebåtene.

Her ser man mot Tjørveneset. Her finnes en av de flotteste naturstiene på Lista. Man får en fantastisk opplevelse av Listalandet, som fikk sin karakeristiske flate form under den lange istiden – da ismassene trakk seg fram og tilbake.

Her er like vakker, enten det er sommer eller vinter.

På grunn av Listas rike plante- og fugleliv er store deler av strendene vernede områder. Her er ikke lov å plukke med seg en blomst engang. Kulturlandsakpet er unikt med sine store kontraster, og med spor helt tilbake til den yngre steinalder. Kommunen er en av landets rikeste på fornminner. Store områder som i dag er sjøbunn, var tørt land for ca. 9000 år siden. I dette sjøområdet, utenfor Lista og kysten vest og øst av Lista, har det i de senere år blitt gjort flere interessante arkeologiske funn. Dels dreier det seg om steinalderboplasser som i dag befinner seg under havets overflate, og dels dreier det seg om spesielle gjenstandsfunn. HER kan du lese mer om arbeidet.

Rester av gamle brygger.

Selv en gammel båt som ligger henslengt på land blir nesten vakker her. Ihvertfall litt idyllisk.


Med det milde klimaet i disse traktene, er det gode forhold for blomster. Her er en liten høstkrokus, som faktisk stakk det vakre hodet sitt opp av jorda rett før jul. Verdt å vite om krokus kan du lese på
Ilmy skriver om KROKUS

Lupiner er vakre når de står i hagen også, ikke bare som vegvesenets “krydder” til trafikkantene.

Så gjenstår det bare å takke for turen. Ditt neste reisemål er STORØYA (Hole)

Ratix.no Rating

Tips oss hvis dette innlegget er upassende